Schůze monitorovacího výboru TTM
Mikulov, 22. – 23. 9. 2011