Projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Projekt je věnován stále aktuálnější problematice komercializace výsledků vědy, výzkumu a vývoje. Jeho úvodní částí je kurz TTM-J určený členům akademické obce Biologického centra AV ČR, v. v. i. a partnerů projektu, kteří chtějí získat základní orientaci v dané problematice.

V první polovině kurzu se budou posluchači seznamovat s důvody pro intenzivnější komercializaci výsledků VaV a cestami, kterými se tato komercializace realizuje. Dozvědí se o zdrojích financování pro tyto aktivity a základních pojmech a postupech při ochraně duševního vlastnictví. Poučí se, jak postupovat při realizaci komercializačního záměru a čeho se v jeho důsledku ve své vědecké práci vyvarovat a proč. 

Druhá polovina kurzu je věnována osvojení základů dovedností nezbytných pro úspěšnou komercializaci výsledků VaV: komunikaci, vyjednávání, orientaci v komerčním prostředí, marketingu vědy, zakládání nových podniků a řízení a financování inovačních projektů.

Kurz nepředpokládá žádné předchozí vzdělání v oblasti komercializace výsledků VaV. Má převážně distanční formu s minimálními nároky na čas jeho posluchačů. Jeho absolvování bude nepochybným přínosem pro všechny vědecké a pedagogické pracovníky UK, kteří se zamýšlejí nad praktickou využitelností a komerčním potenciálem výsledků svého výzkumu a vývoje.

Kurz TTM-J je zakončen testem, jehož úspěšné složení Vám umožní účast v navazujícím kurzu TTM-S, jehož absolvováním si posluchači základní znalosti získané v kurzu TTM-J dále prohloubí. Kurz TTM-S je doplněn řadou případových studií z praxe. Nejúspěšnějším absolventům kurzu TTM-S se nabízí možnost krátkodobé zahraniční stáže na prestižních univerzitách s dlouholetou praxí v transferu technologií. Absolventi kurzu TTM-S mohou dále své vzdělávání v oblasti komercializace výsledků výzkumu a vývoje završit absolvováním třetího kurzu TTM-E, který je organizován na individuální bázi.

Účast na všech kurzech i stážích je bezplatná (náklady jsou hrazeny z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost).

Přihlášky ke kurzům

Klikněte zde pro přihlášku do kurzu TTM-J v rámci projektu Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Nahodny obrazek

Aktuality

Závěrečná tisková konference projektu
7.12.2012
Více

Zahraniční stáž Edinburgh 2012
11.7.2012
Více

ATA 2012
11.5.2012
Více

Konference Nový Zéland
16.12.2011
Více

Innovation Convention Brusel
15.12.2011
Více

Účast na konferenci GLOBEDUCON (Kypr)
6.12.2011
Více

Účast na výroční konferenci ProTon Europe (Řím)
6.10.2011
Více

Zahraniční stáž Edinburgh
12.7.2011
Více

Novinky v projektu EuKTS
15.2.2011
Více

Nový portál INOSFERA.CZ
28.1.2011
Více

letak
Leták ke stažení

Kontakt

Administrativní manažerka projektu:
Ing. Tereza Veselá
Tel.: (+420) 734 315 300

Odborná manažerka projektu:
MUDr. Kateřina Čihařová
Tel.: (+420) 724 007 879

Autor stránek:
Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Tel.: (+420) 387 775 526