Kurz Technology Transfer Manager – junior (TTM-J) je první ze tří úrovní vzdělávacího programu Biologického Centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, zaměřeného na vzdělávání v oblasti komercializace výsledků výzkumu a vývoje a přenosu znalostí a technologií z akademické do komerční sféry. Vývoj a pilotní implementace tohoto programu byly financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 7.2.4 Partnerství a sítě.

Kurz Technology Transfer Manager – Senior(TTM-S) je druhý ze tří úrovní vzdělávacího programu Biologického CentraAkademie věd ČR v Českých Budějovicích zaměřeného na vzdělávánív oblasti komercializace výsledků výzkumu a vývoje a přenosu znalostí atechnologií z akademické do komerční sféry. Vývoj a pilotní implementace tohotoprogramu byly financovány z Evropského sociálního fondu a státníhorozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělání prokonkurenceschopnost, Prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,Oblast podpory 7.2.4 Partnerství a sítě.