Kurz Technology Transfer Manager – junior (TTM-J) je první ze tří úrovní vzdělávacího programu Biologického Centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, zaměřeného na vzdělávání v oblasti komercializace výsledků výzkumu a vývoje a přenosu znalostí a technologií z akademické do komerční sféry. Vývoj a pilotní implementace tohoto programu byly financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 7.2.4 Partnerství a sítě.