Kurz Technology Transfer Manager – Senior(TTM-S) je druhý ze tří úrovní vzdělávacího programu Biologického CentraAkademie věd ČR v Českých Budějovicích zaměřeného na vzdělávánív oblasti komercializace výsledků výzkumu a vývoje a přenosu znalostí atechnologií z akademické do komerční sféry. Vývoj a pilotní implementace tohotoprogramu byly financovány z Evropského sociálního fondu a státníhorozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělání prokonkurenceschopnost, Prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,Oblast podpory 7.2.4 Partnerství a sítě.