Informace o vzdělávacích kurzech

Projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ je realizován jako součást nové koncepce Biologického centra AV v Českých Budějovicích, která je zaměřena kromě základního výzkumu i na oblast výzkumu aplikovaného. Aby byla současná věda opravdu moderní a konkurenceschopná na evropském fóru, musejí její výsledky vykazovat i komerční potenciál. Tento výukový projekt nabízí pomoc při složitém procesu rozhodování, kterou cestu pro možnou komercializaci objevu nebo vynálezu zvolit, jak ochránit duševní vlastnictví vzniklé v akademické sféře a jak využít možností, které spolupráce s komerční sférou nabízí. Projekt je založen na aktivní spolupráci mezi lektory a posluchači prostřednictvím on-line studia a diskusí nad konkrétními problémy jednotlivých účastníků kurzů. Kurzy jsou koncipovány jako třístupňové – základní, intermediární a pokročilá úroveň. Projekt nabízí i možnosti zahraničních stáží na renomovaných pracovištích zemí EU.

Dotační titul

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 2.4: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Realizátor: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Poskytovatel dotace (Řídící orgán OP VpK): Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zahájení projektu: 1. 1. 2010

Ukončení projektu: 31. 12. 2012

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Nahodny obrazek

Aktuality

Závěrečná tisková konference projektu
7.12.2012
Více

Zahraniční stáž Edinburgh 2012
11.7.2012
Více

ATA 2012
11.5.2012
Více

Konference Nový Zéland
16.12.2011
Více

Innovation Convention Brusel
15.12.2011
Více

Účast na konferenci GLOBEDUCON (Kypr)
6.12.2011
Více

Účast na výroční konferenci ProTon Europe (Řím)
6.10.2011
Více

Zahraniční stáž Edinburgh
12.7.2011
Více

Novinky v projektu EuKTS
15.2.2011
Více

Nový portál INOSFERA.CZ
28.1.2011
Více

letak
Leták ke stažení

Kontakt

Administrativní manažerka projektu:
Ing. Tereza Veselá
Tel.: (+420) 734 315 300

Odborná manažerka projektu:
MUDr. Kateřina Čihařová
Tel.: (+420) 724 007 879

Autor stránek:
Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Tel.: (+420) 387 775 526